Organi društva
 Organizacija društva
 Kontakt
 Natječaji
 Cjenici
 Uvjeti za priključenje
 Zahtjev za priključenje
 Ugovor o priključenju
 Analiza vode
 Opći tehnički uvjeti
 Odluke
 Pravilnici
 Dugoročni planovi
 Kratkoročni planovi
 Ostala izvješća
 Javna nabava
 Zaštita osobnih podataka
 Pravo na pristup informacijama
 Zakoni
 Galerija slika


Pravo na pristup informacijama
 DOKUMENTI ZA PREUZIMANJEverzija za ispis  
 
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2020. godinu.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Katalog informacija- vodovod Lasinja.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Odluka o određivanju službenice za informiranje.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Odluka o ustrojavnju kataloga informacija.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup inf.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2015.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2016.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2017.pdf
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2017.csv
 Preuzmite PDF dokument: Godisnje izvjesce za 2018.pdf

 KATALOG INFORMACIJAverzija za ispis  
 

buy naltrexone

where to buy low dose naltrexone

acheter nifedipine

acheter nifedipine

acheter nifedipine 20

nifedipine nom commercial click here nifedipine lp 20

symbicort inhaler generic

symbicort generic alternative

nifedipine lp 20

nifedipine princeps go acheter nifedipine 30

abortion pill online

abortion pill online miconsoladoryyo.com

abortion pill

buy cheap abortion pill

elavil

elavil onderdewatertoren.nl

claritin

claritin

nizoral

nizoral bartnederveen.nl

cleocin

cleocin click here

ilosone

ilosone website

mirtazapine 15mg

mirtazapine 15mg reviews

naltrexone buy online

naltrexone buy online canada blog.tutorem.com

weed melatonin levels

melatonin and weed erowid website

amlodipin bivirkninger

amlodipin

where to buy citalopram online

buy citalopram 20 mg online uk click

after an abortion

cost of abortion link

mixing lexapro and weed

mixing xanax and weed online

symbicort forte

symbicort asthma medication read

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

naltrexone vs naloxone usmle

naloxone vs naltrexone
Točka 1.

Katalog informacija sadrži djelokrug i nadležnost po ustrojstvenim jedinicama Društva
zajedno s kontaktima za pristup informacijama.

Točka 2.

Uprava
Sjedište:
47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19
Direktorica Jelena Felja Šimac, dipl.iur
Unutar uprave fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije o poslovnoj politici
Društva, o organizacijskoj strukturi, operativnom poslovanju te drugim poslovima nadležnosti
direktora Društva.

Točka 3.

Služba razvoja i tehničke pripreme
Sjedište:
47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19

Ustrojstvo:
- Vodoopskrba
- Tehnička podrška
- Očitavanje i reklamacije
- Upravljanje sigurnošću vode

Unutar službe pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti informacije:
O poslovima održavanja vodoopskrbne mreže, vodocrpilišta, vodospreme i crpne
stanice, poslovima na proizvodnji i distribuciji vode, očitanju i zamjeni vodomjera,
zaprimanju dojava o kvarovima na mreži, balansiranju sustava vodoopskrbne mreže,
otkrivanju kvarova i smanjivanju gubitaka na mreži, kontroli i upravljanju vodospremom i
crpilištem.

O poslovima koji se odnose na praćenje, snimanje i analizu stanja vodoopskrbne
mreže. Izradu programa održavanja i investicijskih programa, izradu projektnih zadataka,
ishođenje dozvola za realizaciju investicija, davanje uvjeta za projektiranje i dobivanje
dozvola u području vodoopskrbe.
O poslovima koji se odnose na ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće,
kontrolu ispravnosti vode kod zamjene ili sanacije vodoopskrbne mreže, nadzor dezinfekcije
vode za piće.
O poslovima koji se odnose na rješavanje reklamacija, vođenje i ažuriranje katastra
potrošača, zaprimanje zahtjeva za suglasnost za priključenje objekata na vodoopskrbnu
mrežu.
O poslovima naplate potraživanja te poslovima nabave i skladišta.

Točka 4.

Računovodstvo i financije
Vanjski računovodstveni servis
Sjedište:
RIN-KA d.o.o.
Trg Kralja Petra Svačića 1
47000 Karlovac
Unutar službe računovodstva pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti informacije o
financijskim i knjigovodstvenim poslovima sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama.

Točka 5.

Opći poslovi
Sjedište: 47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19
Unutar službe pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti informacije
O poslovima koji se odnose na rješavanje pravnih pitanja, upravljanja ljudskim
resursima,administrativne poslove.
O poslovima iz područja javne nabave, dokumentacije za nadmetanje, odnosno pozivi
za nadmetanje i obavijesti o sklopljenim ugovorima objavljuju se u Narodnim novinama, u
Elektroničkom oglasniku javne nabave. Odluke o odabiru i Odluke o poništenju nalaze se u
pismohrani Društva. Korisniku prava na informaciju može se uručiti preslika zapisnika o
javnom otvaranju ponuda i preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koja se
dokumentacija nalazi u pismohrani Vodovoda Lasinja. Plan nabave za financijsku godinu
nalazi se na internetskoj stranici Društva, te se stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj
nabavi od 2012. godine na internetskim stranicama objavljuje i registar ugovora o javnoj
nabavi i okvirnih sporazuma.

Točka 6.

Svi ostali podaci i informacije koji nisu sadržani u okvirima navedenog Kataloga,
mogu se također zatražiti od službenika za informiranje koji rješava ostvarivanje prava na
pristup informacijama u skladu sa Zakonom.